Kullanım Koşulları

Linde Gaz Anonim Şirketi tarafından sağlanan mevcut web sitesinin ve mobil uygulamanın ("E-channel") kullanımı, aşağıdaki hükümlere tabidir:

1. Ticari Marka ve Telif Hakkı, Kullanım Hakları

Kurumsal logo ve markalar ile birlikte Linde Gaz Anonim Şirketi "E-channel" şablonları dahil olmak üzere bu "E-channel" 'a ait metin, resim, grafik, ses, animasyon ve video benzeri içeriklerin tamamı hem ticari marka ve telif hakları yasasıyla, hem de diğer fikri mülkiyeti koruma yasalarıyla korunmaktadır. Çerçeveleme veya herhangi bir çerçeveleme tekniğinin kullanılması da dahil olmak üzere bu sayfalara ait içeriği dağıtmak, değiştirmek ve kopyalamak yasaktır.

Linde Gaz Anonim Şirketi, "E-channel" 'da yer alan resimlerden bazılarının üçüncü şahıslara ait telif hakkıyla korunduğunu açık bir şekilde ifade eder.

Markalar ve telif hakları da dahil olmak üzere, bu bağlamda sunulan fikri mülkiyet öğelerinin kullanımı için "E-channel" yoluyla lisans veya diğer konularda hiçbir hak verilmez. Bu korunan fikri mülkiyet öğelerinin kopyalanmasına, dağıtılmasına, yeniden basılmasına, iletilmesine ve farklı bir şekilde kullanılmasına, Linde Gaz Anonim Şirketi'nin yazılı izni olmaksızın izin verilmez. "E-channel" 'a ait geri kalan içerikler de kopyalanamaz, değiştirilemez veya üçüncü şahısların kullanımına açılamaz. Özellikle metinler, metin parçaları veya görsel materyaller kullanılmadan önce Linde Gaz Anonim Şirketi'nin onayı gereklidir.

Kopyalama sürecinde içeriğin değiştirilmemesi ve endüstriyel fikri mülkiyet haklarına yönelik tüm referansların bu kopyada muhafaza edilmesi koşuluyla, kullanıcıya, bu "E-channel" 'ın bir adet kopyasını kendi kişisel, ticari olmayan amaçları doğrultusunda oluşturma izni açık bir şekilde verilmektedir. Basın bültenleri ve kamuya açık olarak sınıflandırılmış diğer dokümanlar kamu iletişimleri olarak kullanılabilir. Bu durum, ticari marka veya telif hakkı yasası yahut diğer hukuki düzenlemelerle korunmayan kamuya açık dokümanlara ait parçalar için geçerli değildir.

2. Sorumluluğun Sınırlandırılması

"E-channel" 'da sunulan bilgiler Linde Gaz Anonim Şirketi tarafından sürekli olarak kontrol edilmekte ve güncellenmektedir. Gerekli bakım uygulansa da Linde Gaz Anonim Şirketi "E-channel" 'da hiçbir hata bulunmadığını garanti edemez. Firma bu nedenle hiçbir yükümlülük kabul etmez, sunulan bilgilerin güncel, doğru ve eksiksiz olduğuna dair zımni veya sarih hiçbir teminat sağlamaz. Aynı durum, ister ilişkili firmalara ister bir üçüncü şahsa ait olsun Linde Gaz Anonim Şirketi sitesinden köprüyle erişilen diğer tüm web sayfaları için de geçerlidir. Linde Gaz Anonim Şirketi bu tür web sayfaları için herhangi bir yükümlülük kabul etmez ve bu web sayfalarını işleten şahıslara yönelik veri koruma düzenlemelerinden sorumlu değildir.

Linde Gaz Anonim Şirketi dilediği zaman, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın, sunulan bilgi veya verilere yönelik düzenleme/eklenti yapma hakkını saklı tutar. Linde Gaz Anonim şirketi "E-channel" 'daki firmanın geleceğine ilişkin tüm beyanlar, Linde Gaz Anonim Şirketi yönetiminin inançları ve değer yargılarına dayalıdır ve bu nedenle de risklere/belirsizliklere maruz kalabilir. Linde Gaz Anonim Şirketi'nin hiçbir şekilde firma geleceğine ilişkin bu beyanları güncelleme yükümlülüğü bulunmaz. Linde Gaz Anonim Şirketi bu beyanlar için hiçbir yükümlülük kabul etmez.

Linde Gaz Anonim Şirketi "E-channel" 'a erişimi dilediği zaman engelleyebilir ve hiçbir şekilde "E-channel" 'a kesintisiz erişim sağlanacağına dair bir teminat vermez.

Linde Gaz Anonim Şirketi "E-channel" 'da virüs barındırılmaması için her türde girişimi gerçekleştirse de, sitede kesinlikle virüs bulunmayacağına yönelik herhangi bir teminat veremez.

3. Üçüncü Şahıs Sağlayıcı Web Siteleri/Bağlantılar

"E-channel" 'da üçüncü şahıs web sitelerine yönelik bağlantı ve referanslar yer alır. Bu bağlantı ve referanslar, Linde Gaz Anonim Şirketi'nin söz konusu üçüncü şahıs web sitelerine ait içeriği onayladığını ifade etmez. Üçüncü şahıs web sitelerine ait bu içeriğin erişilebilir olmasından sorumlu olmadığı gibi, Linde Gaz Anonim Şirketi, hangi amaç doğrultusunda olursa olsun bunların kullanımından doğacak hasar veya ziyandan da yükümlü olmayacaktır. Üçüncü şahıs web sitelerine yönlendiren bağlantılar, Linde Gaz Anonim Şirketi "E-channel" kullanıcılarına yalnız kullanım kolaylığı elde etmeleri için sunulur.

4. Yürürlükteki Yasalar

"E-channel" 'ın kullanımıyla ilişkili tüm uyuşmazlıklar Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde çözümlenecektir.

 

5. Yargı Yeri

"E-channel" 'ın kullanımına yönelik tüm uyuşmazlıklarda İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.